Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

Rypiński Album Poetycki

Rypiński Album Poetycki to z pewnością idea piękna, wzniosła, której inspiracji należy w dużej mierze upatrywać w malowniczo i historycznie ciekawym położeniu Rypina, bowiem miejsce to od zawsze skłaniało do lirycznych wynurzeń, osobistych, pełnych poetyckich metafor wyznań. Liryczne ścieżki mają swoją tradycję, a współcześni regionalni poeci tylko tę poetycką drogę przedłużają, dodając do niej, na kartach kolejnych tomików, świadectwo najważniejszych kulturowo miejsc w Rypinie i okolicach. Wszystkie wyżej wymienione okoliczności złożyły się na ustanowienie i ogłoszenie literackiego konkursu. Od początku konkurs obejmował swoim zasięgiem cały kraj. Przyjazny, życzliwy klimat literacko-twórczy, towarzyszący od wielu lat Rypinowi, znalazł swoje odbicie w nadsyłanych na konkurs utworach – zgłoszeń wpłynęło aż 260 z całej Polski, a ok. 60 osób postanowiło wykorzystać swój potencjał literacki. Ogólnopolski konkurs zatytułowano Rypiński Album Poetycki , który ogłosiła i powołała tym samym do istnienia ówczesna dyrektor biblioteki – Hanna Buchalska. Rok 2006 pokazał sens i wartość tego wydarzenia. Rangę i znaczenie inicjatywy podkreślał swoją osobą nowy członek jury – poeta, pisarz, dziennikarz, krytyk filmowy oraz dyplomata – Ernest Bryll. Niezmiennie od 2007 r. ocenia konkursowe wiersze i służy pomocą. Wynikiem I edycji konkursu jest tomik Wierszy wybranych, w którym obecne są utwory autorów pochodzących z różnych części Polski. Tomik ugruntował tradycję Rypińskiego Albumu Poetyckiego i dał tym samym znaczne podwaliny teoretyczne, pozwalające na profesjonalne uprawianie poetyckiego rzemiosła. 

Od początku konkursowi patronuje burmistrz Rypina, a od 2013 roku Firma Kaufmann Sp. z o.o. jest mecenasem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie i sponsorem głównych nagród. Dzięki rypińskiej firmie Kaufmann wyrównana została najwyższa kwota finansowa przeznaczona na nagrody dla laureatów.

Tegoroczna  XIV edycja konkursu, dzięki fundatorowi zapewnia wysokie nagrody:

I miejsce – 1800 zł

II miejsce – 1000 zł

III miejsce – 600 zł

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 września 2019 r. Konkurs objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w bibliotece lub na naszej stronie internetowej: RAP2019.pdfzałącznik - "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku"Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku".

 

(Natalia Baran)