Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

piątek, 16 maj 2014

"Miłość w poezji - z duszkiem erotyki" - spektakl poetycki - relacja

 

Istnieje wiele sposobów, żeby opisać miłość, namiętność, seksualność, możliwości ujęcia tego tematu jest wiele.

 

Polska poezja to łańcuch długiej tradycji miłosnej, która w każdej epoce przyjmowała różne oblicza, bo każda epoka preferowała własny ideał miłości. Miłość zawsze stanowiła i stanowić będzie wymiar naszego człowieczeństwa, ponieważ trudno żyć, nie kochając. W miłości dwojga ludzi pojawia się, oprócz wymiaru metafizycznego, zawsze pierwiastek erotyki. W tej kwestii eksponowanie erotyki w różnych epokach również było odmienne. Najpiękniejsze erotyki znajdują ważne miejsce w twórczości takich poetów jak Adam Mickiewicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Adam Asnyk, Bolesław Leśmian, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy Halina Poświatowska, wymieniać można by bez końca nazwiska poetów, przecież sama poezja XX w. to multum wątków miłosnych, co świadczy tylko o potrzebie pisania o niej i jej obliczach. Taką potrzebę mieli również poeci z Klubu im. Edwarda Walasiewicza: Mirosława Kowalczyk, Urszula Małkińska, Agnieszka Wawrzyńska i Henryk Nadlewski. Nasi regionalni poeci postanowili próbkę swoich zdolności literackich przenieść na ten właśnie obszar, zabierając słuchających w świat pełen zmysłowych wrażeń, ulotnych i delikatnych. Swój spektakl poetycki zatytułowali Miłość w poezji – z duszkiem erotyki. Mogliśmy wierszy naszych poetów wysłuchać w czwartkowe popołudnie (15.05.2014 r.) w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie. Tak jak każda epoka charakteryzowała się innym podejściem do zagadnienia miłości i erotyki, tak poeci z Klubu im. Edwarda Walasiewicza również mieli różnorodne pomysły na ubranie w słowa tego, co zdaje się tak delikatną i niełatwą materią, wszak pisanie o miłości nie jest rzeczą prostą. Pokaz ich możliwości twórczych był o tyle ciekawy, że wyeksponował tę różnorodność. Były wiersze refleksyjne, zmysłowe, namiętne z nutką nostalgii , ale też zabawne w swej treści, humorystyczne i żartobliwe. Na pewno każdy słuchacz znalazł tego wieczoru coś dla siebie i wyszedł ze spotkania bogatszy o nowe liryczne wzruszenia.

(Natalia Baran)