Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

niedziela, 27 październik 2013

Filia nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie

Filia nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie, której użytkownikami są przede wszystkim uczniowie szkół średnich i pomaturalnych, studenci, nauczyciele i pracownicy naukowi postanowiła kontynuować podjętą w roku ubiegłym inicjatywę i zorganizować również w tym roku cykl warsztatów dla użytkowników, których w najbliższej przyszłości czeka napisanie pracy dyplomowej. 18 i 21 listopada odbyły się zajęcia pt. „Jak napisać pracę dyplomową?”, które poprowadził dr Józef Pełczyński, emerytowany wykładowca kilku uczelni wyższych w naszym regionie. Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i przybyło na nie kilkudziesięciu żaków i przyszłych studentów.

Tematyką spotkań była przede wszystkim metodologia pracy naukowej, której celem jest uporządkowanie i uściślenie procesu odkrywania świata metodą naukową. Na studiach humanistycznych stanowi ona jeden z najtrudniejszych przedmiotów. Główną przyczyną jest zwykle niedostosowanie sposobu prowadzenia zajęć do wymagań i potrzeb studentów. Dr Pełczyński przez lata swojej pracy zawodowej wyrobił sobie opinię wykładowcy, który ten skomplikowany i nielubiany przez studentów przedmiot prowadzi w sposób logiczny i przystępny, dając studentom możliwość solidnego przygotowania pracy dyplomowej i jej obrony.

Inicjatywa zajęć dla uczniów i studentów jest nowatorskim pomysłem pani Agnieszki Majewskiej, pracownika filii nr 2 MPBP w Rypinie. Jako bibliotekarz, który na co dzień pracuje ze studentami zauważyła potrzebę pomocy studentom, którzy często nie uzyskują na macierzystych uczelniach pomocy w zakresie doskonalenia warsztatu naukowego. Tego typu zajęcia nie są prowadzone przez żadną bibliotekę w regionie, stąd zainteresowanie uczestnictwem w nich studentów z sąsiednich powiatów. Także księgozbiór filii nr 2 MPBP w Rypinie dzięki wieloletnim staraniom poszczególnych pracowników jednostki, zakupom podręczników akademickich i zeszytów naukowych jest oceniany jako bardzo dobrze odpowiadający potrzebom uczniów i studentów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą filii nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie.