Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

wtorek, 22 wrzesień 2020

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka-rypin.pl

Data publikacji strony internetowej : 27.10.2013 r.

Data istotnej aktualizacji : 30.10.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej
między innymi dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru
czcionki oraz kontrastu,
– brak opisów zdjęć,
- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
1) za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Taczyński
2) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) telefon: 54 2802142

1. Każdy ma prawo:
1) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
2) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
3) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
2. Żądanie musi zawierać:
1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
3) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w
formie alternatywnej informacji niedostępnej.
3. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
1. Organ nadzorujący: Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie
1) adres: ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin
2) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) telefon: 54 2802142
2. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

1. Centrala, ul. Warszawska 20
1) wejście główne niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Schody wyposażone w poręcze,
2) korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze,
3) w budynku dostępny jest schodołaz,
4) brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
5) w bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

2. Filia nr 1, ul. Wojska Polskiego 9
1) wejście główne niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Schody wyposażone w poręcze,
2) korytarze w budynku są ogólnodostępne,
3) brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
4) w bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

3. Filia nr 2 i Oddział dziecięcy, ul. Młyńska 12
1) wejście główne dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Schody wyposażone w poręcze,
2) korytarze w budynku są ogólnodostępne,
3) brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
4) w bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 (red.)