Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

Opis projektu

W 2009 roku Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie otrzymała nagrodę - 10 tys. zł - w konkursie "Wędka Burmistrza" promującym nowatorskie działania na rzecz miasta. Projekt "Rypińska biblioteka cyfrowa" miał umożliwić każdej osobie zainteresowanej Rypinem, powiatem rypińskim, ziemią dobrzyńską, znalezienie interesujących publikacji na ten temat bezpłatnie w Internecie, łącząc się z dowolnego zakątka na świecie.
23 września 2009 r. książka "Szkice rypińskie" wydana w 1967 r., pod red. Zefiryna Jędrzyńskiego stała się pierwszą pozycją, którą można oglądać w sieci w ramach tego projektu.

W okresie wakacyjnym w Bibliotece przy ul. Warszawskiej 20 przygotowana została pracownia digitalizacyjna ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem służącym digitalizacji. Prowadzone były rozmowy z autorami oraz wydawnictwami dotyczące udostępniania publikacji regionalnych w Internecie. W większości przypadków biblioteka spotykała się z dużą otwartością i chęcią współpracy, dzięki czemu pozyskała prawa do udostępniania w sieci już ponad 100 publikacji. Podpisane zostały umowy licencyjne m.in. z dr. Piotrem Gałkowskim, Romanem Piotrowskim, prof. Mirosławem Krajewskim, Czesławem Białym, Zefirynem Jędrzyńskim, Wszechnicą Edukacyjną i Wydawniczą „Verbum”, Urzędem Gminy Osiek, Urzędem Gminy Rypin, Urzędem Gminy Skrwilno, firmą REJS Sp. Z o. o.
7 września podpisana została umowa partnerska pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, reprezentowanym przez: Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, a Miejsko Powiatową Biblioteką Publiczną w Rypinie, reprezentowaną przez p.o. dyrektora MPBP w Rypinie Marka Taczyńskiego. W ramach tej umowy MPBP w Rypinie stała się uczestnikiem Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej razem z największymi bibliotekami w naszym województwie (lista uczestników projektu podana jest na stronie KPBC). Zapewnia ona rypińskiej książnicy warunki do udostępniania publikacji cyfrowych na platformie KPBC, a także obsługę, wsparcie techniczne w zakresie zasobów sprzętowych i programistycznych oraz nadzór merytoryczny.
W dniach 16-17 września odbyło się szkolenie pracowników MPBP w Rypinie w Bibliotece Uniwersyteckiej dla nowych redaktorów KPBC, co zakończyło pierwszy przygotowawczy etap realizacji projektu „Rypińska Biblioteka Cyfrowa”.
21 września MPBP w Rypinie rozpoczęła digitalizację zbiorów dotyczących Rypina, powiatu rypińskiego i ziemi dobrzyńskiej. Pierwszą pozycją, która została zdigitalizowana i opublikowana w Internecie jest monografia Rypina z 1967 roku pt. „Szkice rypińskie”(dostępna pod adresem internetowym http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40044).
Szczegółowe informacje dotyczące projektu, udostępnianych i planowanych publikacji można odnaleźć na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (http://kpbc.umk.pl) oraz na stronie internetowej Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie (http://www.biblioteka-rypin.pl/RBC.htm).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO KORZYSTANIA!!!