Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

Klub Literacki im. Edwarda Walasiewicza

Kluby Literackie i tym podobne kulturalne koncepcje z założenia mają umożliwiać realizowanie pasji uczestników, stwarzać  ich członkom warunki do rozwoju zainteresowań. Taka idea przyświecała również rypińskim poetom. Mikrośrodowiska literackie potrzebują zaplecza twórczego, dlatego takie inicjatywy mają głęboki sens. Natomiast dla biblioteki najistotniejszą korzyścią jest fakt promocji i upowszechniania czytelnictwa w regionie. Środowisko rypińskie, co podkreśliło wielu ekspertów, ma duży potencjał literacko-twórczy, dlatego nieodzownym stało się powołanie do życia Klubu zrzeszającego miłośników pióra.

Po raz pierwszy spotkanie Klubu Literackiego, na zaproszenie ówczesnej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hanny Buchalskiej, odbyło się 12 czerwca 2000 roku. Wśród zebranych pojawili się: Edward Walasiewicz, Bogdan Balcerowicz, Henryka Tuchalska, Anna Wesołowska, Alicja Wiśniewska-Rupińska, zabrakło w tym dniu Urszuli Smolińskiej i Edmunda Rogowskiego. Wymienione osoby stworzyły fundament Klubu Literackiego działającego do dzisiaj (z większymi lub mniejszymi przerwami) przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie. Nazwiska te stworzyły trzon Klubu dając podwaliny pod miejscową sztukę, regionalną twórczość. Stworzono tym samym zaplecze przyjazne pisaniu, dające możliwości realizowania się w literaturze.

Klub Literacki od początku skupiał w swoim kręgu osoby w różnym przedziale wiekowym, co miało tylko podkreślić tezę, że sztuka jest ponad podziałami, potrafi jednoczyć, tworząc wspólnoty międzypokoleniowe. Poza tym każdy głos zabrany w najistotniejszych kwestiach jest o tyle ciekawy, że jeden punkt widzenia przedstawia starszy i młodszy przedstawiciel swojego pokolenia.  Mecenat, który zaproponowała Klubowi  biblioteka wyznaczał jednocześnie cele dla nowo utworzonego projektu.

Jego członkowie zobligowani byli m.in. do prezentowania własnej twórczości na spotkaniach autorskich oraz wydawania za pośrednictwem biblioteki tomików poezji. Klub od początku zaczął prężnie działać. Już 7 grudnia 2000 r. Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Kościuszki 10 zorganizowała promocję antologii wierszy Album poetycki  w skład którego weszły wiersze poetów z Klubu Literackiego. W 2002 r. 4 czerwca Klub Literacki został włączony do Koła Płockiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W skład zarządu Koła weszli Edward Walasiewicz, który został prezesem i Ewa Manelska – wiceprezes Koła. W tym czasie zawiązała się silna, trwała i nierozłączna grupa, która poprzez swoją działalność krzewiła kulturę regionalną, dziedzictwo piśmiennicze ziemi dobrzyńskiej. Rozsławianie Rypina i jego twórców znalazło swoje odbicie w wierszach poetów. Prezes Klubu – Edward Walasiewicz zmarł 2 lipca 2007 r. Tego samego roku odbył się wieczór wspomnieniowy dotyczący jego osoby, twórczości. Wtedy też jednogłośnie zdecydowano, że rypińska grupa poetycka przyjmie imię Edwarda Walasiewicza. Kilkuletnia stagnacja Klubu wprowadziła nowe zmiany. Pełna reaktywacja nastąpiła w 2009 r., kiedy to wybrano nowy zarząd. Nowi członkowie kontynuowali cele wyznaczone przez poprzedników. Ich działanie przejawiało się na wielu płaszczyznach – były wieczory autorskie, poetyckie, organizowano spotkania z poetami spoza kręgu środowiska rypińskiego, spektakle poetyckie, aktywność wydawnicza kilku członków Klubu zaowocowała nowymi tomikami.

 

 

(Natalia Baran)