MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Kaufmann Rypin mecenas XIV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

 

 

W 2018 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 8 239,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

PITax

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl

Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Co nowego w naszej bibliotece

Klub Filozoficzny

Klub Filozoficzny to jedna z wielu, propozycji kulturalnych Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Biblioteka to nie tylko miejsce gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Coraz częściej biblioteki stanowią swoiste centra kultury, które powinny i chcą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Tak było również w przypadku rypińskiej społeczności, która chciała mieć możliwość dyskutowania na przeróżne tematy, mieszczące się w kręgu filozofii. Potrzeba rozmowy o sprawach egzystencjalnych brała się  z zainteresowań członków Klubu tą dziedziną wiedzy. Sygnały dochodzące do biblioteki na ten temat sprawiły, że również i tę lukę książnica chciała wypełnić, dając wszystkim zainteresowanym możliwość zabrania głosu w kwestiach fundamentalnych. Pomysłodawcą był Marek Taczyński, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Pierwsze organizacyjne spotkanie z prowadzącym, którym został Marek Taczyński miało miejsce 25.09.2009 r. w centrali MPBP. Klub to również odpowiedź na spotkania z udziałem wykładowców-filozofów, które dla swoich czytelników organizowała biblioteka. Wykłady filozoficzne przyczyniły się do zawiązania grupy, dla której incydentalne spotkania z filozofią pozostawiały niedosyt. Biblioteka kilka razy zaprosiła w swoje progi wykładowców, których prelekcje oscylowały wokół takich tematów jak: „Spór o istnienie świata jako temat filozofii” – wykład prof. Józefa Dębowskiego, „U źródeł nowoczesności – filozofia XVII i XVIII wieku – wykład prof. Adama Grzelińskiego, „Człowiek w świecie wartości – w kręgu filozofii ks. Józefa Tischnera – wykład dra Marka Jawora. Wykłady pokazały zainteresowanie tematyką filozoficzną a Klub wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom.

Członkowie Klubu Filozoficznego systematycznie i z dużym zaangażowaniem zgłębiali tajniki filozofii. Po spotkaniu organizacyjnym 23.10.2009 r. odbyło się kolejne na temat „Uczty” Platona, miesiąc później dyskutowano o karze śmierci. Były jeszcze poruszane takie zagadnienia jak prawda, zastanawiano się nad kwestią wolnej woli (czy jest złudzeniem, czy rzeczywistością), szukano dowodów na istnienie Boga. Takie i inne zagadnienia pojawiają się na comiesięcznych spotkaniach w MPBP w Rypinie.

Klub Filozoficzny gromadzi osoby w różnym wieku, tak by idea, aby nowy projekt dotarł do wszystkich chcących wymieniać myśli i refleksje nad kwestiami stanowiącymi fundament naszej egzystencji, zainteresował jak największą liczbę czytelników biblioteki, mieszkańców miasta. Założony cel odniósł sukces, ponieważ na spotkaniach pojawia się regularnie kilkanaście osób. 

(Natalia Baran)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok