Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

Klub Filozoficzny

baner

Klub Filozoficzny to jedna z wielu, propozycji kulturalnych Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Biblioteka to nie tylko miejsce gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Coraz częściej biblioteki stanowią swoiste centra kultury, które powinny i chcą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Tak było również w przypadku rypińskiej społeczności, która chciała mieć możliwość dyskutowania na przeróżne tematy, mieszczące się w kręgu filozofii. Potrzeba rozmowy o sprawach egzystencjalnych brała się  z zainteresowań członków Klubu tą dziedziną wiedzy. Sygnały dochodzące do biblioteki na ten temat sprawiły, że również i tę lukę książnica chciała wypełnić, dając wszystkim zainteresowanym możliwość zabrania głosu w kwestiach fundamentalnych. Pomysłodawcą był Marek Taczyński, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Pierwsze organizacyjne spotkanie z prowadzącym, którym został Marek Taczyński miało miejsce 25.09.2009 r. w centrali MPBP. Klub to również odpowiedź na spotkania z udziałem wykładowców-filozofów, które dla swoich czytelników organizowała biblioteka. Wykłady filozoficzne przyczyniły się do zawiązania grupy, dla której incydentalne spotkania z filozofią pozostawiały niedosyt. Biblioteka kilka razy zaprosiła w swoje progi wykładowców, których prelekcje oscylowały wokół takich tematów jak: „Spór o istnienie świata jako temat filozofii” – wykład prof. Józefa Dębowskiego, „U źródeł nowoczesności – filozofia XVII i XVIII wieku – wykład prof. Adama Grzelińskiego, „Człowiek w świecie wartości – w kręgu filozofii ks. Józefa Tischnera – wykład dra Marka Jawora. Wykłady pokazały zainteresowanie tematyką filozoficzną a Klub wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom.

Członkowie Klubu Filozoficznego systematycznie i z dużym zaangażowaniem zgłębiali tajniki filozofii. Po spotkaniu organizacyjnym 23.10.2009 r. odbyło się kolejne na temat „Uczty” Platona, miesiąc później dyskutowano o karze śmierci. Były jeszcze poruszane takie zagadnienia jak prawda, zastanawiano się nad kwestią wolnej woli (czy jest złudzeniem, czy rzeczywistością), szukano dowodów na istnienie Boga. Takie i inne zagadnienia pojawiają się na comiesięcznych spotkaniach w MPBP w Rypinie.

Klub Filozoficzny gromadzi osoby w różnym wieku, tak by idea, aby nowy projekt dotarł do wszystkich chcących wymieniać myśli i refleksje nad kwestiami stanowiącymi fundament naszej egzystencji, zainteresował jak największą liczbę czytelników biblioteki, mieszkańców miasta. Założony cel odniósł sukces, ponieważ na spotkaniach pojawia się regularnie kilkanaście osób. 

(Natalia Baran)