Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XIV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2019 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 973,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

PITax

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl

Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Co nowego w naszej bibliotece

wtorek, 22 październik 2019

Rypiński Album Poetycki – XIV edycja ogólnopolskiego konkursu

 

Rypińskie święto poezji, które każdego roku przyciąga jak magnes piszących oraz wszystkich miłośników liryki już za nami. Gala finałowa XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Rypiński Album Poetycki” (21.10.2019 r.) pokazała z jak znaczącym dla wielu osób zjawiskiem kulturalnym mamy do czynienia.

Z całej Polski napłynęło ponad 200 zgłoszeń, spośród których szacowne Jury wybrało trzy najlepsze zestawy. Wyniki obrad przedstawiają się następująco:
komisja konkursowa oceniająca prace nadesłane na XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Rypiński Album Poetycki” w składzie:

p. Ernest Bryll – przewodniczący jury

p. dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK – członek jury

p. Marta Podgórnik – członek jury

dokonała wyboru prac na konkurs, decydując o przyznaniu nagród .

Po otwarciu kopert oznaczonych godłami ogłoszono laureatów:

I miejsce:
godło „Nikifor” - Pan Janusz Pyziński z Podgrodzia (nagroda 1800,00 zł brutto, słownie: tysiąc osiemset złotych brutto),

II miejsce:
godło „Most Charona” – Pan Dariusz Małek z Warszawy (nagroda 1000,00 zł brutto, słownie: tysiąc złotych brutto),

III miejsce:
godło „Amoniusz” – Pan Tadeusz Knyziak z Warszawy (nagroda 600,00 zł brutto, słownie: sześćset złotych brutto).

Skład Jury (w przypadku dwóch osób) jest niezmienny od lat. Przewodniczącym jest Ernest Bryll – poeta, prozaik, tłumacz, dramaturg, dziennikarz, krytyk filmowy, dyplomata, ambasador RP w Irlandii (1991-1995). Członkinią jest również dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK. W tym roku do zacnego grona dołączyła Marta Podgórnik – poetka, krytyczka literacka, redaktorka, laureatka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2019) za tomik poezji „Mordercze ballady”. Każdy z jurorów szukał w nadesłanych pracach czegoś innego, bo - jak powiedziała Marzenna Cyzman - wierszy nie da się przecież ocenić wyłącznie ściśle i logicznie, nie dysponujemy obiektywnymi i uniwersalnymi kryteriami. Ponadto swoją wypowiedź dr Cyzman uzupełniła następującym uzasadnieniem: poszukiwałam w wierszach jakiejś emocjonalnej autentyczności, okruchów życia, codzienności, która jednak odwołuje się do czegoś poza nią, a co nazywam metafizyką codzienności. Szukałam też przekonujących obserwacji współczesnej rzeczywistości, w którą uwikłany jest człowiek, obrazu człowieka w jego niejednoznaczności i wielowymiarowości. Odrzucałam wiersze nazbyt egzaltowane, płytko sentymentalne, przegadane, operujące w sposób nieuzasadniony brutalnością czy dosadnością.

Marta Podgórnik z wielką radością przyjęła propozycję wzięcia udziału w pracach jury rypińskiego konkursu. Dwa wypełnione zestawami wierszy segregatory niezwłocznie zachęciły jurorkę do ich lektury. W wierszach ujęła ją m.in. szeroka orientacja laureatów w najnowszych trendach i dyskusjach, świadcząca o tym, że skwapliwie śledzą życie literackie. Marta Podgórnik mówi: pierwszym, co rzuciło mi się w oczy była ponadprzeciętna (wedle miary konkursowej) sprawność literacka autorów, w większości posiadających umiejętności warsztatowe na poziomie publikacji i tomów ukazujących się na naszym rynku. Rzecz kolejna: manifestacyjne wręcz oczytanie, zarówno jeśli idzie o klasykę, jak i literaturę najbardziej współczesną, bieżącą. Sporo wśród nadesłanych wierszy czarowało erudycją, finezją, mnogością odniesień i zapośredniczeń.

Wiersze laureatów przeczytały uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie - Klaudia Kamińska, Maria Rutkowska i Lidia Sinacka. Do tego wyjątkowego zadania przygotowała młodzież Ewa Fede, nauczyciel języka polskiego rypińskiego liceum.

Galę uświetnił koncert Trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz, określany mianem muzycznego eksperymentu, w którym poezja jest łączona z gitarą elektryczną i trąbką w otwartych kompozycjach i improwizacjach.

Mecenat nad XIV edycją Konkursu objęła firma Kaufmann, lider w zakresie produkcji reklam przestrzennych, sponsor nagród pieniężnych dla laureatów Rypińskiego Albumu Poetyckiego. Prezes Piotr Olszewski wręczył nagrodzonym konkursowe pamiątki winszując zwycięstwa i pięknej tradycji, która się narodziła w Rypinie i jest z wielkim zaangażowaniem kontynuowana przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Rypiński Album Poetycki jest pod patronatem Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, który pogratulował laureatom zwycięstwa, dziękując gościom za przybycie i deklarując swoją pomoc przy kolejnych edycjach święta poezji.

(Natalia Baran)