Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XIV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2019 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 973,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

PITax

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl

Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Co nowego w naszej bibliotece

piątek, 04 lipiec 2014

Promocja wydawnictwa pt. Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej - relacja

 

W czwartek 3 lipca 2014 roku w centrali Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbyło się spotkanie promujące 2-tomowy Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej, wydany sumptem  Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego. Autor publikacji prof. Mirosław Krajewski dołożył wszelkich starań, aby odbyła się druga promocja publikacji, na której efektami  swojej pracy mógł się podzielić z przybyłymi gośćmi. Pierwsza, tzw. duża promocja odbyła się 31 maja br. w Skępem.

 

Zebranych na spotkaniu gości przywitał Marek Taczyński – dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Przedstawił prelegenta, a następnie profesor zabrał głos, przybliżając obecnym na spotkaniu gościom tajniki pracy historyka. Podkreślony został fakt fundamentalnego znaczenia słownika, m.in. dla badaczy; publikacja ta bowiem stanowi niewyczerpane źródło wiadomości, nie tylko dla historyków, naukowców, osób nauki, ale również jest to swoista gratka dla mieszkańców ziemi dobrzyńskiej, dla ludzi, których interesuje historia regionu. Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej ukazał się po 22 latach od powstania w 1992 r. pierwszego Słownika biograficznego ziemi dobrzyńskiej, który obejmował ponad 700 biogramów. Obecna publikacja z początku 2014 r. składa się z 2 tomów, bazuje na wcześniejszej podstawie z 1992 i 2002 r., obejmuje ponad 3 tys. biogramów począwszy od pierwszych piastowskich książąt dobrzyńskich do osób żyjących, które zasłużyły się dzięki swoim niebanalnym dokonaniom w różnych dziedzinach życia dla ziemi dobrzyńskiej. Najmłodszą osobą, której biogram znajduje się w słowniku jest mężczyzna urodzony w 1990 r. Pan profesor uznał, że młody człowiek przekroczył próg przeciętności (wydał m. in. trzy książki). Dla osób żyjących, których biogramy zostały ujęte w NSBZD profesor przyjął za kryterium ich nietuzinkowe, oryginalne działania na rzecz swojego regionu. Profesor wspomniał o kilku nadrzędnych powodach, dla których powstała niniejsza publikacja. Otóż ziemia dobrzyńska nie została w pełni uwzględniona i wyczerpująco omówiona w Polskim słowniku biograficznym. Za koniecznością przygotowania takiej publikacji przemawiały również sentymentalne i bardzo osobiste względy autora. Przygotowując to monumentalne dzieło, profesorowi przyświecała jedna, ważna myśl postulująca za utrwaleniem pamięci o ludziach wyjątkowych, ponieważ to oni kształtują miejsce, w którym mieszkają i albo całe życie pamiętamy o swoich korzeniach, tożsamości, albo wniwecz obracamy wszystko, co z nią związane. To motto : „Kochać ziemię ojczystą, na której życie wzięliśmy jest cnotą…” w pełni oddaje stosunek autora do miejsca bliskiemu jego sercu, miejsca, które ukochał, i często w trakcie prelekcji prof. Krajewski przywołując osobę Wincentego Hipolita Gawareckiego, autora tych słów, powoływał się na to znamienne w swej treści zdanie. Profesor Krajewski omówił również układ słownika, streścił wstęp, uzasadnił zapis merytoryczny biogramów.

Kolejna część spotkania należała do publiczności, która przede wszystkim składała na ręce autora podziękowania za tak ogromny wkład w krzewienie idei ziemi dobrzyńskiej. Były pytania do prelegenta i wyczerpujące odpowiedzi. Dyskusja pokazała wagę podejmowania tematów dotyczących kwestii ojczystej ziemi. Mirosław Krajewski skonkludował, że człowiek bez korzeni, bez miłości i umiłowania swojej małej ojczyzny, traci swoją tożsamość.

(Natalia Baran)