Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XIV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2019 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 973,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

PITax

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl

Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Co nowego w naszej bibliotece

poniedziałek, 22 wrzesień 2014

"Komizm w literaturze" - spotkanie z dr.A. Główczewskim - relacja

 

18 września Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie miała zaszczyt gościć dr. Aleksandra Główczewskiego, rypinianina,  wykładowcę toruńskiego UMK, zastępcę dyrektora Instytutu Literatury Polskiej tegoż Uniwersytetu oraz od kilku lat jurora Rypińskiego Albumu Poetyckiego. Spotkanie miało się odbyć kilka miesięcy wcześniej, jednak plany pokrzyżowały względy zdrowotne doktora. Wykładowca jest w tej chwili na urlopie zdrowotnym, niemniej dla Biblioteki zrobił wyjątek i po raz pierwszy w czasie swojej rekonwalescencji wystąpił publicznie właśnie u nas.

 

Spotkanie bezpośrednio odnosiło się do wydanej w ubiegłym roku książki pt.: „Komizm w literaturze” i tak samo zostało zatytułowane. Nie miało ono jednak zbyt wiele wspólnego ze słownikową definicją komizmu, która mówi o ujmowaniu, przedstawianiu pewnych zdarzeń, sytuacji w sposób dowcipny, zabawny, wywołujący śmiech. Dr Główczewski podkreślił, że „Komizm jest tu postrzegany jako rodzaj aksjologicznego „gestu”, który wykonuje literatura w stronę swojego odbiorcy, jako domagający się odczytania znak, odsyłający czytelnika w stronę sfery wartości, w stronę rzeczywistości, której częścią jest owa sfera i w stronę człowieka, który, dzieląc się swoim doświadczeniem świata, wartości te poprzez dzieło w jakimś celu komunikuje”. Nasz gość przeczytał fragment swojej książki, motywując jej powstanie i wybór tematu następująco: „Studia poświęcone komizmowi literackiemu, które złożyły się na zawartość tej książki, powstawały, przynajmniej w jakiejś swej części, jako efekt namysłu nad kondycją człowieka, nad zasadami, którymi określa on swoje bycie-w-świecie i nad tym, w jaki sposób literatura odnosi się do tych zagadnień: jak kształtuje samoświadomość jednostki, jakich udziela odpowiedzi, gdy pyta o sens istnienia, o wartości, którymi ten sens jest „obudowywany” (…)”. Po prelekcji nie zabrakło pytań do prowadzącego, licznie zgromadzona publiczność chciała uzyskać jak najwięcej odpowiedzi i komentarzy odnoszących się do tematu spotkania. Należy dodać, że książka jest rozprawą habilitacyjną, natomiast kolokwium habilitacyjne ma mieć miejsce w marcu przyszłego roku. Trzymamy kciuki, o co zresztą prosił nas wszystkich dr Główczewski! 

 

(Natalia Baran)